WMS – Warehouse Management System

WMS – Warehouse Management System

Korišćenjem WMS (engl. Warehouse Management System) sistema upravljanja skladišnim poslovanjem optimizuju se troškovi skladišnog poslovanja upravljanjem kretanjem roba i upravljanjem radnim operacijama unutar skladišta.

Korišćenjem WMS sistema osigurava se i praćenje rokova upotrebe svih proizvoda, poštovanje ugovorenih kriterijuma isporuke (FEFO, FIFO,...) te se, što je posebno važno, osigurava praćenje svakog proizvoda do krajnje tačke dostave.

Koristi od WMS-a:
  • ubrzava radne procese
  • osigurava sigurnost sistema
  • smanjuje mogućnost ljudske greške
  • povećava protok informacija
  • omogućuje transparentnost celog sistema
  • garantuje kvalitetne usluge.

Na Vrh Print Pošalji prijatelju