Sve na jednom mestu

Sve na jednom mestu

GPS, EDI, WMS (ONE – STOP LOGISTICS)

RALU Logistika koristi najsavremeniju informacionu tehnologiju, računarsku tehniku i sredstva komunikacije kako bi klijenti u svakom trenutku transporta, skladištenja i distribucije imali pristup svim informacijama te mogli pratiti svoju robu.

Informaciona infrastruktura u RALU Logistici je standardizovana i omogućava potpunu integraciju sa sistemima koje koriste klijenti. Naša mreža može se pomoću EDI-ja (engl. Electronic Data Interchange) jednostavno povezati s drugim ERP sistemima.

WMS (engl. Warehouse Management System) osigurava efikasno upravljanje skladišnim operacijama.

 


Na Vrh Print Pošalji prijatelju