Standard u logističkom procesu u hladnom lancu

Primarni cilj politike kvaliteta RALU Logistike je ispunjavanje ugovorenog kvaliteta i opsega logističke usluge i zakonskih odredbi. Stalnim praćenjem zadovoljstva klijenata kompanija neprekidno poboljšava kvalitet usluga oslanjajući se na modernu tehnologiju i visoku motivisanost zaposlenih.
 
Svoje poslovne ciljeve RALU Logistika postiže razvojem prodajnih aktivnosti i osvajanjem novih tržišta, a trajnim unapređivanjem sistema upravljanja kvalitetom sistema HACCP RALU Logistika pozicionira se u sam vrh kompanija na području pružanja integrisanih logističkih usluga u hladnom lancu. Posebna pažnja poklanja se sigurnosti hrane, prvenstveno osiguranjem integriteta hladnog lanca i poštovanjem načela HACCP.
 
RALU je 2013. postojeće sisteme nadogradio uvođenjem standarda IFS Logistics u opsegu transporta, distribucije i skladištenja prehrambenih proizvoda.

Uprava RALU Logistike osigurava održavanje politike kvaliteta:
  • poslovanjem u skladu sa svim zakonskim zahtevima
  • osiguravanjem resursa za sprovođenje politike kvaliteta i sigurnosti hrane
  • redovnom procenom usklađenosti s postavljenim ciljevima
  • kontinuiranim poboljšanjem sistema upravljanja kvalitetom i sigurnosti

Na Vrh Print Pošalji prijatelju