Sigurnost i očuvanje kvaliteta hrane i robe

RALU Logistika osigurava dobru poslovnu praksu u delatnosti transporta, skladištenja i distribucije svih vrsta roba, a zaposleni su edukovani za očuvanje zdravstvene ispravnosti i sigurnosti hrane.
 
Prioritetna je studija prepoznavanja kritičnih i kontrolnih tačaka u delatnostima transporta, skladištenja i distribucije hrane i njoj se posvećuje posebna pažnja.
 
RALU Logistika posebnu pažnju posvećuje održavanju ugovorenih temperatura roba unutar celoga hladnog lanca.

Svi merni uređaji, nezavisno o tome radi li se o prenosnom termometru, termometru u vozilu ili skladišnom prostoru, podležu godišnjem servisu i kalibraciji temperaturnih senzora.

Posebna pažnja posvećuje se i edukaciji zaposlenih. Edukacija se sprovodi redovno, kvartalno i godišnje, po potrebi i češće (u slučajevima kada dođe do zakonskih izmena ili nadogradnje sistema kvalitete).
 
Osim analiziranja opasnosti, sistem kontrole verifikuje, upravlja kontrolnim dokumentima i zapisima te rukovodi neslaganjima i reklamacijama kupaca. Korektivne i preventivne mere primjenjuju se na svaku utvrđenu neusklađenost koja se zatim u najkraćem mogućem roku dostavlja kupcu na uvid.

RALU Logistika pruža visok stepen sigurnosti da će preuzeta roba doći do krajnjeg odredišta bez uticaja na kvalitet proizvoda. Velike međunarodne kompanije tokom kontrolnih revizija, provera procedura, zapisa i dokumentacije proveravaju RALU sistem kontrole kvaliteta.

Na Vrh Print Pošalji prijatelju