Kontaktni podaci po društvima

HRVATSKA

RALU Logistika d.o.o. Zagreb

Ured Uprave
e-pošta: ralu@ralu.hr
Gospodarska ulica 11, Rugvica
10 370 Dugo Selo, Hrvatska
Tel.: 01/ 6285 205
Faks: 01/ 6285 225

Prodaja
e-poštasales@ralu.hr
Gospodarska ulica 11, Rugvica
10 370 Dugo Selo, Hrvatska
Tel.: 01/6285 205
Faks: 01/ 6285 205

Logistika (skladištenje i distribucija)
e-pošta: logistika@ralu.hr
Gospodarska ulica 11, Rugvica
10 370 Dugo Selo, Hrvatska
Tel.: 01/ 6285 265
Faks: 01/ 6285 269

Kvaliteta
Tomislav Pereglin
Menadžer kvalitete i kontrolinga
e-pošta: tomislav.pereglin@ralu.hr
Tel.: 01/ 6285 240
Fax: 01/ 6285 225

SRBIJA

RALU d.o.o. Beograd

Uprava
e-pošta: ralu@ralu.rs
Partizanska 230, Ugrinovci
11277 Ugrinovci - Zemun, Srbija
Tel.: +381 11 37 147 06
Faks: +381 11 37 147 26

Prodaja
e-poštasales@ralu.rs
Partizanska 230, Ugrinovci
11277 Ugrinovci - Zemun, Srbija
Tel.: +381 11 37 147 37
Tel.: +381 11 44 22 080

Faks: +381 11 37 147 26

Logistika (distribucija)
e-pošta: distribucija@ralu.rs
Partizanska 230, Ugrinovci
11277 Ugrinovci - Zemun, Srbija
Tel.: +381 11 37 147 25
Tel.: +381 11 44 22 081
Faks: +381 11 37 147 26

Logistika (skladište)
e-pošta: skladiste@ralu.rs
Partizanska 230, Ugrinovci
11277 Ugrinovci - Zemun, Srbija
Tel.: +381 11 37 147 12
Faks: +381 11 37 147 26

Finansije
e-pošta: finansije@ralu.rs
Partizanska 230, Ugrinovci
11277 Ugrinovci - Zemun, Srbija
Tel.: +381 11 37 147 19
Tel.: +381 11 37 147 38
Faks: +381 11 37 147 26
 

RALU Logistics

>

Na Vrh Print Pošalji prijatelju